Náhradní plnění

Jelikož zaměstnáváme více než 80 % osob se změněnou pracovní schopností, poskytujeme odběratelům náhradní plnění na veškeré zakoupené zboží. Patříme mezi firmy poskytující náhradní plnění. Kontaktujte nás a neplaťte víc, než musíte.

>  Kontakt

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

ZMĚNA V UPLATŇOVÁNÍ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ je řešena novelou zákona 435/2004 Sb. s účinností od 1.10.2017. CÍL NOVELY: Odběratelům náhradního plnění zvýší právní jistotu tím, že dodavatelům náhradního plnění zabrání překračovat limit objemu náhradního plnění nebo jinak obcházet zákonem stanovené podmínky pro jeho poskytování. CO ZÍSKÁTE? Celoroční průběžnou kontrolu o svém skutečně uplatněném množství náhradního plnění, možnost předejít následným odvodům za nesplnění povinností, tím pádem ušetříte peníze. Tento systém Vám umožní vybrat toho nejspolehlivějšího partnera – dodavatele náhradního plnění! POTŘEBUJETE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ? Informujte o tom svého dodavatele anebo využijte možnosti smluvního závazku včetně stanovených sankcí, kdy v případě nedodržení podmínek přechází plnění právě na dodavatele. DOPORUČENÍ: Ujistěte se, že všichni vaši dodavatelé náhradního plnění mají oprávnění a možnost splnit své závazky tak jako 2P SERVIS s.r.o.. Spolupracujeme s nadačním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále jen NFOZP. Vysvětlení novely dle NFOZP

Legislativní změny v náhradním plnění platné od 1.1 . 2012

Pravidla pro poskytování náhradního plnění v roce 2012 byla výrazně změněna novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012. Novela se výrazně dotkne nejen poskytovatelů, ale především odběratelů náhradního plnění. Nově byl stanoven limit odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy tj. cca 878.688 Kč za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, které může poskytovatel celkově odběratelům nabídnout. Tímto limitem je značně omezeno množství nabízených výrobků a služeb, které je přímo úměrné přepočtenému počtu zaměstnanců poskytovatele. Novinkou je též zákonná povinnost i státních organizací odvádět do státního rozpočtu v případě neplnění povinného podílu či nečerpání náhradního plnění odpovídající částku. Plné znění novely a prováděcí vyhlášky zákona naleznete ZDE

Náhradní plnění je zákonná povinnost

Níže uvedené informace jsou důležité pro firmy s více než 25 zaměstnanci, ale i pro státní instituce, které využívají možnosti plnit povinný 4% podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením nákupem zboží nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50% osob se zdravotním omezením.

Chcete předejít komplikacím v náhradním plnění?

Doporučujeme všem firmám, či institucím, které využívají NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, aby si prověřili své stávající dodavatele a ujistili se, zda jsou pro Vás schopni požadovanou částku za roční odběr v režimu náhradního plnění poskytnout.

Co pro Vás můžeme udělat v režimu náhradní plnění my

  • Smluvně se zavázat, že Vám výši částky ročního odběru budeme garantovat i pro účely náhradního plnění
  • Nabídnout spolupráci s prověřeným zaměstnavatelem OZP.
  • Zaručit výrobu a dodávku zboží a služeb v požadované kvalitě a konkurenčních cenách
  • Zajistit pro Vás i další zboží v režimu NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, které standardně nenajdete v naší nabídce

Jaké Vám plynou výhody ze spolupráce s naší společností?

  • Odpadne Vám složité papírování a zbude Vám dostatek času na práci
  • Splníte svou zákonnou povinnost podílet se na zaměstnávání OZP
  • Značná finanční úspora
  • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Jak spočítat náhradní plnění?

Kalkulačka na výpočet náhradního plnění potřeba nebude. Je to jednoduché a v několika krocích to sami snadno zvládnete. Nejdříve si spočítejte, kolik OZP musíte zaměstnat a zda se vás vůbec tato zákonná podmínka týká. Pokud jste firma/ organizace s více jak 25 zaměstnanci, musíte zaměstnat alespoň 4 % OZP.  V případě, že vám to situace neumožňuje, můžete využít tzv. náhradní plnění. Nebo státu odvést přímo peníze. Modelový příklad Vaše firma v roce 2020 zaměstnává 40 lidí. Máte tedy zaměstnat 1,6 OZP. Hypoteticky průměrná mzda za rok 2020 činí 34 000 (přesnou částku se dozvíte koncem roku). Pokud OZP nezaměstnáte, zaplatíte státu dvouapůlnásobek průměrné mzdy, tedy: 1,6 x 2,5 x 34 000 Kč, tedy celkem 136 000 Kč. Pokud chcete formou náhradního plnění čerpat služby nebo výrobky, musíte je odebrat ve výši sedminásobku průměrné mzdy, tedy v našem příkladu: 1,6 x 7 x 34 000 Kč, tedy celkem 380 800 Kč.

Náhradní plnění 2024

Pro rok 2024 si můžete spočítat zatím pouze orientační hodnotu pro náhradní plnění, přesný výpočet bude možný až Český statistický úřad vyhlásí průměrnou mzdu za 1. až 3. čtvrtletí roku 2024.

Náhradní plnění 2023

Normální je dát příležitost hendikepovaným, aby mohli pracovat. Někdy to ale není tak jednoduché – náročný provoz, nemožnost zkrátit úvazky, velká fyzická náročnost. Nevadí, není nutné zaměstnávat přímo, lze podpořit firmy, které OZP zaměstnávají, tím, že od nich nakupujete zboží nebo služby. Náhradní plnění je optimálním způsobem, jak splnit podíl zaměstnanců OZP povinný pro všechny soukromé a státní společnosti s 25 a více zaměstnanci. Pro rok 2023 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 42 427 Kč.

Náhradní plnění 2022

Díky nákupům služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají pracovníky OZP, podpoříte nejen jejich práci, ale navíc i dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění. Jelikož naše firma zaměstnává více než 80 % osob se změněnou pracovní schopností, poskytuje odběratelům náhradní plnění na veškeré zakoupené zboží. Pro rok 2022 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 39 306 Kč.

Náhradní plnění 2021

Od roku 2012 je platná novela Zákona o zaměstnanosti, která upravuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud sami nemůžete z jakéhokoliv důvodu zaměstnat OZP, pak volba odběru praktických a užitečných výrobků, které společnost 2P SERVIS s.r.o. nabízí, je ta správná. Včasným odběrem zboží pro náhradní plnění 2021 si splníte povinný podíl OZP zaměstnanců náhradně a bez starostí. Pro rok 2021 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 37 047 Kč. Právě s touto hodnotou se počítalo pro náhradní plnění za rok 2021.

Náhradní plnění 2020

Náhradní plnění pro rok 2020 zatím žádné větší novinky nepřináší. Samozřejmě počítejte s povinností elektronické evidence faktur a i tím, že průměrná mzda, kterou musíte do svých plánů zahrnout, pravděpodobně během prvních třech 1/4letí vzroste. Loni překonala hranici 33 400 Kč a letos, přestože růst mezd zpomalil, se dá očekávat, že prorazí hranici 33 500 Kč. Pokud pro vaši firmu nebo organizace platí povinnost zaměstnat OZP, odvedete za ni do státní kasy 2,5násobek průměrné mzdy (pokud nevyužijete náhradní plnění pro rok 2020). Kolik to bude činit v roce 2020, oznámí Český statistický úřad na podzim (náhradní plnění za rok 2020 si spočítejte zde).

Náhradní plnění 2019

V současné době se nějaké legislativní novinky pro náhradní plnění 2019 nechystají. Stále tedy platí povinnost elektronické registrace faktur, které chcete do NP zahrnout (splní za vás poskytovatel NP). Výše náhradního plnění nebo přímých plateb se pro rok 2019 určí až na podzim, kdy Český statistický úřad přinese údaje o průměrmé mzdě. Můžeme předpokládat, že se proti roku 2018, kdy se vyšplhala přes 31 200, ještě o něco zvýší (aktualizace, průměrná mzda se vyšplhala na 33 429 Kč.

Náhradní plnění 2018

Platí novela z roku 2017: faktury, které mají být součástí náhradního plnění, musejí být registrovány v EENP (Elektronická evidence náhradního plnění). Novela dodavateli ukládá povinnost faktury do evidence umístit do 30 kalendářních dnů od jejich proplacení. Lhůta 30 dnů umožní odběrateli služeb nebo výrobků kontrolu, zda faktury v evidenci již jsou. Stále také platí, že mezi náhradní plnění (NP) se počítají jen evidované faktury. Náhradní plnění pro rok 2018 se bude počítat z výše průměrné mzdy – ta je za určené období 31 225 Kč.

Náhradní plnění 2017

V roce 2017 vešla od 1. 10. v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Vztahuje se zpětně na celý rok 2017. Tedy i na faktury vystavené od 1. 1. do 30. 9. 2017. Pokud zákazník u takové faktury bude chtít zahrnout mezi náhradní plnění, musí faktury do 60 dní zaregistrovat v EENP. Pokud k registraci v době 60 dní nedojde, faktury není možné registrovat později. Proto odběratel přichází o možnost uplatnění těchto faktur do režimu NP. Náhradní plnění pro rok 2017 se počítá z výše průměrné mzdy, kterou ČSÚ během prosince 2017 vypočítala na 28 761 Kč. NP za jednu OZP se rovná 7,5 násobku průměrné mzdy.

Náhradní plnění 2016

V roce 2016 – platily původní podmínky NP. Tedy bez elektronické evidence. Stát nemohl dost dobře kontrolovat, zda pro náhradní plnění nedochází k umělému navyšování částek, které mohli dodavatelé (zaměstnavatelé více než 50% OZP) poskytnout. Proto došlo v roce 2017 k novelizaci zákona o povinnou elektronickou registraci faktur. Pokud se na zaměstnavatele v roce 2016 vztahovaly podmínky zákona o zaměstnávání OZP, vypočítal si částku, kterou musel odvést do státního rozpočtu, následovně: z celkového počtu zaměstnanců musely být 4 % OZP. V situaci, kdy OZP nezaměstnával, musel za každou osobu odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrný mzdy. Průměrnou mzdu za I – III. kvartál roku 2016 ČSÚ stanovil na 27.000 Kč. Dohromady tedy zaměstnavatel zaplatil 67 500 Kč za jednu OZP. Pokud se ale zaměstnavatel rozhodl využít náhradní plnění, za jednu OZP musel od dodavatele náhradního plnění odebrat služby nebo zboží v hodnotě 7,5 násobku průměrné mzdy, tedy za 189 000 Kč.

Patříme mezi firmy poskytující náhradní plnění

Náhradní plnění dnes využívá většina firem a institucí, které mají více než 25 zaměstnanců. Náhradní plnění, které dnes poskytují prověřené společnosti (viz ochranná známka „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ je zárukou nejen výrazné úspory na odvodech do státní pokladny, ale především velká pomoc potřebným. Pokud budou tyto společnosti a instituce využívat náhradní plnění místo odvodu do státního rozpočtu, je jisté, že pomohou vyřešit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a ještě ušetří vysoké částky na odvodech do státní kasy. S ohledem na legislativní změny, které náhradní plnění 2012 potkaly je důležité, aby společnosti i instituce, na které se zákon vztahuje, dobře zvážily, se kterou firmou uzavřou smlouvu o dodávce zboží nebo služeb v režimu náhradního plnění 2018. Náhradní plnění 2018 je nejen velmi výhodné, ale také je náhradní plnění velmi zavazující pro obě strany. Podpisem rámcové kupní smlouvy s dodatkem o náhradním plnění jsou dodavatelé i odběratelé zavázáni splnit podmínky, které upravují sekci náhradní plnění 2018.
Doporučujeme náhradní plnění na rok 2020 smluvně dohodnout. Jde o oboustrannou jistotu a korektnost. V případě zájmu o náhradní plnění volejte: 374 802 047      Kontakt na náhradní plnění Využijte náš MTZ servis, kde pracují převážně zaměstnanci s těžkým zdravotním postižením, kteří pro Vás zajistí dodávku zboží v režimu „NÁHRADNÍ PLNĚNÍ“.

Další informace

 
x (x)
x (x)
x (x)