Jelikož zaměstnáváme více než 80 % osob se změněnou pracovní schopností, poskytujeme odběratelům náhradní plnění na veškeré zakoupené zboží. Patříme mezi firmy poskytuj ...
Reklamace V případě výskytu vady u zakoupeného zboží má spotřebitel právo zboží reklamovat. Reklamaci musí upl ...