Náhradní plnění 2017: MPSV spustilo portál elektronické evidence

Podle novely zákona o povinném podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 84 zákona č. 435/2004 Sb.) se tento podíl plní za nových podmínek.

Součástí nových podmínek pro náhradní plnění je povinnost dodavatele vložit do 30 kalendářních dnů od zaplacení údaje poskytnutí tohoto náhradního plnění. Za tím účele Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídilo portál elektronické evidence.

Elektrickou evidenci MPSC spustilo 3. října 2017 a dodavatel náhradního plnění se do něj musí registrovat(založit účet, dodat údaje a nechat je ověřit příslušným úřadem).