Náhradní plnění 2017

Pokud patříte k zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci, musíte i v roce 2017 splnit povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP).

Zákon §81 o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. tedy uvádí, že takový zaměstnavatel musí zaměstnat minimálně 4 % pracovníků se zdravotním postižením.

Nezapomeňte, že v roce 2017 došlo k novele zákona. Novela od 1. 10. 2017 přináší v náhradním plnění změny týkající se elektronické evidence.

3 možné varianty splnění povinného podílu

Ve své společnosti takové osoby ZP přímo zaměstnáte   Odeberete služby v rámci tzv. náhradního plnění   Do státního rozpočtu zaplatíte odpovídající částku

Pro zaměstnavatele je nejvýhodnější OZP zaměstnat (děje se tak cca v 1/2 případů). Náhradní plnění využívá o něco menší podíl zaměstnavatelů a jen 7 % z nich volí odvod do státní kasy. Tyto varianty můžete vzájemně kombinovat, tedy například zvolit náhradní plnění a zbytek částky doplatit.

Co se stane, pokud podmínky nesplníte?

Protože se jedná o povinnosti definované zákonem, bude jejich nesplnění považované jako porušení zákona. V takovém případě vám může Úřad práce vyměřit pokutu až 1 000 000 Kč.

Co to je náhradní plnění?

Jednoduše řečeno je náhradní plnění řešení pro všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, kteří se chtějí vyhnout placení pokuty. Nemusejí totiž ZOP přímo zaměstnat a nemusejí ani odvést potřebnou částku do státního rozpočtu. Mohou využít tzv. náhradní plnění.

Náhradní plnění znamená, že zaměstnavatel, kterého se povinný podíl OZP týká, odebere výrobky nebo bude čerpat služby od jiného zaměstnavatele. Přičemž platí, že dodavatel služby nebo zboží musí sám zaměstnat více jak 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Popřípadě ten, kdo chce náhradní plnění využít, musí služby a výrobky nakupovat u OSVČ patřícím mezi OZP.

Proč byste měli volit náhradní plnění?

  • Nemusíte shánět OZP s potřebnou kvalifikací.
  • Vyhnete se placení vysoké pokuty.
  • Neodvádíte peníze do rozpočtu, ale čerpáte služby nebo nakupujte výrobky.
  • Podpoříte zaměstnanost OZP.

Neplaťte zbytečně do státní kasy ikonka telefonu

V případě, že o náhradní plnění máte zájem, volejte: 374 802 047. Patříme mezi firmy poskytující náhradní plnění.


Náhradní plnění pro rok 2017

Novela náhradního plnění vešla v platnost od 1. 10. a vztahuje se zpětně i na celý rok 2017. Co to přesně znamená?

Všechny vystavené faktury od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017, u kterých mají zákazníci požadavek náhradního plnění (NP), musí poskytovatel NP do 60 dní zaregistrovat v EENP (Elektronická evidence náhradního plnění). Faktury není možné registrovat později.

Faktury vystavené od 1. 10. 2017 si d náhradního plnění můžete započítat v případě, že je dodavatel do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloží do evidence.

 

Stáhněte si znění příslušné novely zákona o zaměstnanosti týkající se tzv. náhradního plnění.

 

pdf-ikona

novela náhradní plnění 2017 (41 k .PDF soubor)

 

Pokud k registraci ve stanovené lhůtě nedojde, odběratelé u těchto faktur přicházejí o možnost do režimu náhradního plnění.


Jak se náhradní plnění 2017 počítá? NP se počítá podle průměrné mzdy z I. až III. kvartálu za rok 2017 (přesná částka byla vypočítána na 28 761 Kč). Povinný odvod za jednu OZP se rovná 2,5 násobku této průměrné mzdy. V případě, že se rozhodnete pro náhradní plnění, musíte odebrat zboží nebo služby v hodnotě 7,5 násobku průměrné mzdy. Opět platí, že jde o částku za jednu OZP.